Blue Flower

 

dr hab. Halina Rarot, prof.PL

  

  POLITECHNIKA LUBELSKA

  WYDZIAŁ PODSTAW TECHNIKI

  Katedra Metod i Technik Nauczania

  pok. Ox-237

  tel.: 81 538 44 98

  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • Pracownik Katedry Metod i Technik Nauczania WPT
  • Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych Wydziału Podstaw Techniki PL
  • Członek Rady Naukowej Centrum Europy Wschodniej UMCS (do 2016), Przew. Wydziałowej Komisji ds. Kontaktów ze Wschodem WPT Politechniki Lubelskiej
  • Recenzent naukowy czasopism „Colloquia Communia” „Ethos”, „Roczniki Filozoficzne KUL”, „Kultura i Wartości”, „Logos i Ethos”, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, "Turystyka kulturowa", "Sensus Historiae".
  • Tłumacz tekstów filozoficznych autorów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.