Blue Flower

 

Dydaktyka w Politechnice Lubelskiej (od 1 X 2013 roku)

 

  • Etyka
  • Filozofia techniki dla inżynierów
  • Filozofia ogólna
  • Mnemotechniki
  • Psychologia ogólna i psychologia społeczna
  • Prowadzenie seminarium naukowego z filozofii techniki w Wydziale Podstaw Techniki pt. „Obecność projektu humanistycznego w uczelniach technicznych”
  • Wybrane problemy psychologii, pedagogiki i socjologii
  • Seminarium doktorskie z filozofii kultury[nabór otwarty]