Blue Flower

 

Działalność organizacyjna:

 

  • Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. "Przestrzenie kultury i edukacji wizualnej” Kazimierz Dolny, 22-23 września 2014 r.
  • Organizacja trzech edukacyjnych warsztatów dla studentów PL w październiku, listopadzie i grudniu 2014 roku, w ramach Projektu "Politechnika Lubelska- Uczelnia przyjazna dla wszystkich".
  • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. "Materiały wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej"; Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Lublin 28 października 2015 r.
  • Organizacja ogólnouczelnianego seminarium naukowego pt. "Obecność projektu humanistycznego w uczelniach technicznych"; Spotkanie założycielskie: 25 maja 2016 r.  
  • Sekretarz Zarządu Związku Zawodowego Unii Profesorów Polskich Politechniki Lubelskiej
  • Współudział w przygotowaniu projektu Pollub nauczanie! Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier”; w ramach konkursu POWER 03.01-00-IP-08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”; czerwiec 2018 r.