Blue Flower

 

Udział w konferencjach naukowych i szkoleniach podczas zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej(od 1 X 2013 r.):

 

 1. "Od idei postępu do idei kryzysu", Konferencja ogólnopolska, Lublin, 27–28 stycznia 2014, Konferencja ogólnopolska; Organizatorzy Instytut Filozofii UMCS.
 2. "Liberałowie i rewolucjoniści. Idea rosyjska w filozofii i myśli społecznej", Konferencja ogólnopolska; Jerzmanowice koło Krakowa, 19-20 marca 2014; Organizatorzy: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3.  "Przestrzenie kultury i edukacji wizualnej", Konferencja międzynarodowa; Kazimierz Dolny, 22 września 2014; Organizatorzy: Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.
 4. "VIII edycja Konferencji Pełno(s)prawny Student", Międzynarodowe Centrum Kultury (Rynek Główny 25), Kraków, 29-30 października 2014 r.
 5. "Imperium - Związek - Federacja. Ciągłość i zmiany w polityce oraz życiu społecznym Rosji", Konferencja międzynarodowa; Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Organizatorzy: Katedra Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.
 6. "RUSSIAN RELIGIOUS THOUGHT AND POST-SECULARISM", Krakow, June 11–13 2015, ORGANIZERS: Faculty of Philosophy of the Pontifical University of John Paul II in Krakow, International Center for the Study of the Christian Orient in Granada, Instituto de Filosofía Edith Stein in Granada, Science and Culture Creators Association Episteme in Krakow. Academic  Board: s. prof. Teresa Obolevitch (Krakow), prof. Artur Mrówczyński-Van Allen (Granada).
 7. "Materiały wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej", Lublin, 28 października 2015r, Konferencja ogólnopolska; Organizatorzy: Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej  oraz  Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej  Wydziału Nauk Społecznych KUL JPII.
 8. "Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej", Poznań,  14 - 15 października 2015 r. Organizatorzy: Instytut Wschodni Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 9. "IX edycja Konferencji Pełno(s)prawny Student", Międzynarodowe Centrum Kultury (Rynek Główny 25), Kraków, 3 listopada 2015 r.
 10. "III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne", Lublin, 12-13 listopada 2105 r. Organizatorzy: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Instytut Filozofii UW, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS.
 11. "Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi", Warszawa, 21 – 22/01/2016 r. Organizatorzy: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr.
 12.  "Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach", Konferencja międzynarodowa, Warszawa, 28 maja 2016 r. Organizatorzy: Katedra Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
 13. "Epistemologia doświadczenia religijnego", Konferencja międzynarodowa, Warszawa, 26-28 września 2016 r. Organizatorzy: Zakład Filozofii Religii, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 
 14. Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt.","Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne"; Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, 29-30.11. 2016 r.
 15. X Konferencja Pełno(s)prawny Student" , Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 7 grudnia 2016 r: organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie.
 16.  ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В ОСВІТІ І НАУЦІ", 17-19 maja 2017 r., Kременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Kременец [Ukraina].
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy współczesnej rodziny”,Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,10 czerwca 2017 r.
 18.  Ogólnopolska konferencja naukowa „Kryzys wartości?”, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, 9-10 listopada 2017 r.
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Między ciągłością a zmianą. Innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego, Lublin 16-17 maja 2018; organizator: Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. 
 20. Круглий стіл з міжнародною участю, Професійний розвиток педагога в умовах реформування освіти: можливості, виклики, перспективи, 26 квітня 2018 р.; Інститут права, психології та інноваційної освіти, Львівська політехніка  Львів.
 21. Ogólnopolska konferencja naukowa Kultura ma znaczenie. Kultura współczesna: teoria i praktyki, 20-22 listopada 2018, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4.
 22. International conference Vladimir Soloviev - The Metaphysics of Love; Krakov, 1-4 june 2019; Faculty of Philosophy of the Pontifical University of John Paul II in Krakow, the Institute of Philosophy “Edith Stein” in Granada and the International Center for the Study of the Christian Orient in Granada.