Blue Flower

 

Dziedziny zainteresowań naukowych:

 

  • Rosyjska filozofia dialogu, rosyjska filozofia religijna Srebrnego Wieku
  • Filozofia kultury
  • Filozofia praktyczna: doradztwo filozoficzne i filozofia techniki
  • Psychologia społeczna